KOMPANZASYON ve ENERJİ KALİTESİ

KOMPANZASYON ve ENERJİ KALİTESİ

KOMPANZASYON
Detaylı bilgi için 
ENERJİ KALİTESİ uygulamaları

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, yarı iletken ürünlerin (diyot, tristör, IGBT…) ve kondansatör, self gibi pasif devre elemanlarının, kullanılan cihazlara entegre edilmesi ile beraber akım dalga formunda ideal sinüsten sapmalar meydana gelmeye başlamıştır.

Harmonik Kaynakları;

► Ark ocakları,
► Statik VAr kompanzatörleri,
► Kesintisiz güç kaynakları,
► Akü şarj devreleri,
► Bilgisayarlar,
► Elektronik balastlı flüoresan lambalar
gibi non-lineer elemanlar sebebiyle harmonikler oluşur.

Harmoniklerin sebep olduğu önemli problemler;

► Harmonikler kablolarda, trafolarda, kapasitörlerde ve alternatörlerde aşırı ısınmaya yol açarak şebekeyi olumsuz etkiler.► Güç tüketen cihazlarda aşırı yüklenmeye sebep olarak cihazları bozabilir ve ya kullanım ömürlerini kısaltabilir.

► Harmonikler tarafından çekilen akım tamamen kayıptır ve verimi azaltır.

► Telefon ve iletişim sistemlerinde gürültüye,

► Motorlarda mekanik mekanik titreşimler ve aşınmalara,

► Tesiste bulunan elektronik kartlarda arızalara,

► Röle sinyallerinde arızalara,

► Kompanzasyon sisteminde sorunlara,

► Sürücü kontrol kartlarının arızalanmasına sebep olurlar.

Harmoniklerin azaltılması için aktif ve pasif olarak adlandırabileceğimiz iki yöntem uygulanabilir.
Aktif Yöntem

► Nötr iletken kesiti ve kondansatör amperajı büyütülmesi.
► K-Faktörlü transformatör kullanımı.
► Pasif ve Aktif Filtre uygulanması.

Pasif Yöntem

► Harmonikleri sınırlayabilecek ikinci yöntemimiz ek uygulamalara ihtiyaç kalmadan sistemin tasarımında yapılan değişikliklerle harmonikleri azaltmaya çalışmaktır. Örneğin bilgisayarların ürettiği harmonikleri azaltmak için bilgisayar üreticisinin harmonik sınırlayıcı bir tasarım oluşturmasıdır ancak maliyetleri artıracağından dolayı üreticiler bu sınırlamalara karşı çıkmaktadır.

 

Enerji Kalitesi ve Harmonik Analizi Ölçümleri‘nde aşağıdaki paratmetrelere ulaşmak ve bu ölçümleri istenen periyotlarda (1 saniye – 1 saat) istenen süreler boyunca ( saatlik, günlük, haftalık, aylık ) kayıt altına almak mümkündür. Kayıt devam ederken güç tüketen cihazlar belirli zamanlarda devreye alınıp devreden çıkartılarak cihazların şebekede oluşturduğu etkiler tespit edilebilir ve yapılan tespitlere göre çözümler oluşturulabilir.

Enerji Analizi ile kayıt altına alınan veriler:

► Gerilim değerleri (faz-faz/faz-nötr)
► Akım değerleri (her fazdan)
► Gerilim değişimleri (ani gerilim düşmeleri, yükselmeleri)
► Akım, gerilim, güç maksimum ve minimum değerleri
► Frekans
► Akım ve gerilim dalga formları
► Aktif güç
► Endüktif reaktif güç
► Kapasitif reaktif güç
► Görünen güç
► Güç faktörü
► Toplam gerilim harmonik
► Toplam akım harmonik
► Gerilim harmonikleri ( 3,5,7,….50. harmonik’e kadar)
► Akım harmonikleri (3,5,7…..50. harmonik’e kadar)

f